Rezultati

Da bismo ostvarili sve svoje znanstvene i tehnološke ciljeve, u 60 mjeseci trajanja projekta ćemo:

- Zaposliti izvanrednog, vodećeg, iskusnog istraživača (ERA Chair holdera) 

- Zaposliti četiri istaknuta i iskusna istraživača kao dio ERA Chair tima

- Prijaviti najmanje dva Obzor 2020 projekata kao koordinatori, kao i nekoliko

bilateralnih međunarodnih i nacionalnih projekata

- Utvrditi Centar za proteomiku

- Obnoviti laboratorij za molekularnu veterinarsku medicinu

- Organizirati devet radionica i treninga za mlade i obećavajuće znanstvenike

- Organizirati dvije međunarodne konferencije u toku trajanja projekta

- Pozvati devet eminentnih gostujućih znanstvenika iz partnerskih organizacija za transfer znanja i vještina

- Promicati sposobnosti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokazujući svoju znanstvenu izvrsnost

Rezultati