Rezultati

A1: SIRS i MODS u pasa s babeziozom - Rano otkriće SIRS-a i MODS-a je od iznimne važnosti u kliničkoj praksi radi pružanja informacija o težini i ishodu bolesti i terapije. SIRS i MODS su vrlo ozbiljni sindromi i mogu brzo dovesti do smrtnog ishoda. Projekt će se baviti sa 3 velika problema povezanim s trenutnom definicijom SIRS-a u pasa: (1) novi biomarkeri će pridonijeti specifičnijoj dijagnozi, (2) normalni odgovor domaćina bit će diferenciran od patološkog odgovora domaćina i (3) uloga infekcije i upalnog odgovora će se moći bolje razlikovati (Vincent i sur., 2013).

A2: Dirofilarioza u pasa - Nedavno je D. repens izazvala pažnju zbog svog zoonotskog potencijala, no u većini slučajeva je infekcija pasa asimptomatska (Grandi i sur., 2007), s obzirom da postoji nedostatak informacija o patološkim promjenama. Teški slučajevi zaraze mikrofilarijama povezani su s imunosupresijom induciranom nekom drugom bolešću (Harrus i sur., 1999).  Omika pristup će razjasniti mehanizme i molekule uključene u interakciju domaćina i parazita tijekom infekcije te će omogućiti napredak znanja o odnosu D. repens i domaćina, uključujući otkriće biomarkera i ciljanih putova za terapiju.


A3: Pretilost u pasa - Cilj proteomskog i metabolomskog istraživanja, kao i utvrđivanja mikro-transkripta je određivanje  prediktivnih markera za patofiziološke procese u pretilosti. Biomarkeri bi mogli koristiti u prevenciji bolesti u kasnijem životu ili za ranu dijagnozu poremećaja. Metabolomika će pomoći u otkrivanju mehanizama pretilosti pomoću identifikacije relevantnih specifičnih molekula (metabolita) koje mogu služiti kao biomarkeri za pretilost, biti fokus daljnjeg istraživanja te pružiti informacije o liječenju bolesti povezanih s pretilošću. Također, cirkulirajuće miRNA identificirane kao markeri pretilosti u ljudi će se ispitati u pasa kako bi se otkrili mehanizmi povezani s pretilosti.


A4: Infekcija i vakcinacija peradi - Proizvodnja peradi jedna je od najbrže rastućih grana uzgoja životinja u svijetu. Niz bolesti sprječava maksimalnu razinu proizvodnje omogućene genetskim karakteristikama jer razne zarazne i invazivne bolesti uzrokuju značajne gubitke. Važno je definirati parametre koji jasno označuju razliku između fiziološkog i patološkog stanja nakon izbijanja neke od uobičajenih infekcija. Primjenom proteomskih i metabolomskih metoda, bit će moguće definirati nove parametre za bržu i jednostavniju dijagnostiku, karakterizirati duboki fenotip obrambenog odgovora domaćina i identificirati metaboličke putove u kojima bi liječenje dalo korisne rezultate.


A5: Zeolit u prehrani preživača - Proteomska i metabolomska procjena učinka zeolita u prehrani mliječnih krava otkrit će duboki fenotip odgovora domaćina u odnosu na metabolički, endokrini i antioksidativni status mliječnih krava, s ciljem poboljšanja njihova zdravlja, plodnosti i proizvodnje mlijeka. Učinci zeolita u prehrani bit će ispitani u odnosu na proteine, metabolite, putove povezane s negativnim energetskim balansom, plodnost, produktivnost i subklinički mastitis. Istraživanje će omogućiti rano prepoznavanje oksidativnog stresa i sistemskih/lokalnih upalnih odgovora uključenih u značajne reproduktivne i produktivne poremećaje u mliječnih krava.
 

Radionice..

Predavanja

Konferencije

Ovaj projekt financiran je kroz Europske strukturne i investicijske fondove u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija te dijelom kroz Europski fond za regionalni razvoj