Proteomika i epidemiologija - završene radionice

Na ERA Chair projektu ,,VetMedZg'' Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane su još dvije međunarodne hands-on radionice, svaka u trajanju od tri dana. Radionica ,,Post-genomic era of Molecular Biology: Proteomics ERA II" od 14. do 16. studenoga predstavila je zainteresiranoj javnosti najnovija dostignuća u govedarskoj proizvodnji i bolestima goveda, a pritom je u Zagrebu ugostila svjetske stručnjake u bolesti goveda i analizi mesa, (dr. sc. André Martinho de Almeida, ULISBOA, dr. sc. Jean François Hocquette, INRA, prof. dr. sc. Romana Turk, VEF, dr. sc. Ingrid Miller, VETMEDUNI VIENNA, dr. sc. Burim Ametaj, UALBERTA, CANADA, dr. sc. Nicholas Jonsson, UNI GLASGOW, dr. sc. Filippa Addis, UNI MILAN, dr. sc. Mark McLaughlin, UNI GLASGOW, dr. sc. Isabelle Cassar-Malek i dr. sc. Brigitte Picard, INRA) koji su prezentirali svoja istraživanja o otkrivanju i korištenju biomarkera u veterinarskoj znanosti. Radionica je obuhvatila niz predavanja koja je održalo 9 istaknutih inozemnih predavača i 6 lokalnih istraživača VEF-a, te je predavanjima prethodio i praktični eksperimentalni rad kojim su se polaznici upoznali sa osnovama masene spektrometrije (MS) u proteomici, analizom proteina velike protočnosti, genotipizacijom, pretraživanjem baza podataka i uvodom u bioinformatičke alate koji se primjenjuju u proteomici i genomici. 

Radionica na temu ,,Wildlife medicine – Epidemiology'' održana je par dana kasnije, od 20. do 22. studenoga 2017. te je također svim sudionicima omogućila besplatnu prijavu i hands-on dio. Interdisciplinarna suradnja u epidemiologiji sve je popularnija u svrhu proučavanja prijenosa zaraznih bolesti kod ljudi, dok je općenito nedovoljno iskorištena kao pristup istraživanju epidemija bolesti u populaciji divljih životinja. Sudionici ove radionice dobili su stoga uvid u razlike između vrsta podataka koji se mogu prikupiti na ljudima i divljim životinjama. Također, pozvani inozemni stručnjaci i predavači (Prof. Tony Sainsbury, Dipl. ECZM, Dr. Becki Lawson, Dipl. ECZM, Prof. José Raduán Jáber Mohamad, Dipl. ECZM, Dr. Rachel Jennings, Prof. Marina Pavlak, Assist. Prof. Dean Konjević, Dipl. ECZM) uputili su ih  u najnovija dostignuća u epidemiologiji divljih životinja korištenjem novih omics tehnologija. Na predavanjima i hands-on dijelu sa sudionicima su obrađene slijedeće teme: Uvod u epidemiologiju, izrada epidemioloških istraživanja kod divljih životinja, epidemiologija morskih sisavaca, nadzor rizika od bolesti životinja, matematički modeli u epidemiologiji. Sudionici obje radionice, kao i predavači, izrazili su veliko zadovoljstvo sadržajem i organizacijom ,,VetMedZg'' projektnih radionica.

Galerija

Proteomika i epidemiologija - završene radionice Proteomika i epidemiologija - završene radionice Proteomika i epidemiologija - završene radionice Proteomika i epidemiologija - završene radionice