Rezultati

Očekujemo da će naši rezultati potvrditi da se interakcije između patogena i domaćina (Pas-Babesia canis) mogu proučavati metabolomskim pristupom, a novo postavljena metodologija temeljena na analizi malih metabolita, na proučavanju kemijskih promjena u biološkim sustavima, da će takav pristup dati značajan doprinos veterinarskoj medicini i znanosti.

Primjena dvije platforme za kromatografiju omogućit će identifikaciju velikog broja metabolita primjenom opće metabolomike.

Očekujemo da rezultati analiza pokažu  da infekcija s  B. canis uzrokuje značajne dinamičke promjene u metabolomskoj ravnoteži u serumu i urinu u pasa inficiranih s B. canis,  i da se  identificiraju novi biomarkeri akutne ozljede bubrega s mogućom dijagnostičkom vrijednošću. Na temelju toga predloženo istraživanje omogućit će raniju dijagnozu i prognozu akutne ozljede bubrega kod babezioze, kao i raniju dijagnozu iDCM kod pasa, čime se sprječava razvoj komplikacija ili usporava razvoj bolesti.

Očekuje se da će naši rezultati pokazati opći metabolomski pristup (LC-MS/MS), odnosno nalaz metaboličkih profila u serumu  pasa inficiranih s B. canis. Ciljani metabolički pristup omogućit će istovremenu kvantifikaciju velikog broja metabolita i time doprinijeti boljem poznavanju metabolomskog profila pasa odnosno dubinsku fenotipizaciju u bolestima bubrega i srca pasa. Biomarkeri identificirani metabolomskim pristupom omogućit će personaliziranu medicine i kod pacijenata u veterini, što će rezultirati poboljšanom skrbi o pacijentima.

Budući da pojedinačni biomarkeri imaju ograničenu osjetljivost i specifičnost, očekuje se da će uspješna provedba projekta omogućiti prepoznavanje panela komplementarnih biomarkera. Metabolomska analiza seruma i urina pasa s AKI u babeziozi, i iDCM  omogućiti će razvoj potencijalnog panela kandidatskih metabolita za dijagnozu, postavljanje i praćenje bolesti. Temeljito vrednovanje postojećih i novih biomarkerskih putova moglo bi se omogućiti nalaženje  potencijalnih novih ciljeva relevantnih za liječenje iDCM i AKI-a.

Uspješna provedba projekta omogućit će upotrebu novih biomarkera u veterinarskoj kliničkoj medicini za rano otkrivanje subkliničkih bolesti, dijagnozu akutnih ili kroničnih sindroma, određivanje rizika i odabir terapije. Otkriće novih metabolita metabolomskim pristupom omogućit će potencijalnu primjenu u veterinarskoj kliničkoj medicini te prepoznavanjem metaboličkih puteva odgovornih za bolest.

Projekt će otvoriti mogućnosti pružanjem naprednih inovativnih analitičkih metoda i tehnika u Hrvatskoj, kao i uvođenjem metabolomike u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj, te će dati poticaj za daljnja istraživanja metabolomskim pristupom.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (Ugovor br: IP-2018-01-8324)