Novosti

Doktorandice na MANNA projektu, Francesca Riva i Rafaela Furioso Ferreira, sudjelovale su na 8. međunarodnom kongresu Veterinarska znanost i struka u organizaciji Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, koji se održavao od 10. do 12. listopada 2019. godine. MANNA doktorandice prisustvovale su kongresu u okviru Dana doktoranada Veterinarskog fakulteta, a prof. David Eckersall tom je prilikom održao i izlaganje na temu MANNA projekta i predstavio projektne ciljeve i aktivnosti svim prisutnima.

Projekt financira Europska unija u okviru programa Obzor 2020 - istraživanje i inovacije - H2020-MSCA- ITN-2017- EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (European Joint Doctorate) - Ugovor br: 765423