ERA Chair voditelj

Prof. dr. sc. Peter David Eckersall, MBA FSB, sa Sveučilišta u Glasgowu, izabran je 13. travnja 2017. godine kao novi ERA Chair holder na projektu VetMedZg, koji će voditi ERA Chair tim i istraživanja na projektu do kraja projektne implementacije u lipnju 2019. Godine. Prof. Eckersall je odabran od strane međunarodnog povjerenstva između 13 kandidata na međunarodnom natječaju, a već je održao svoj prvi sastanak s istraživačima ERA Chair tima na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, kako bi razgovarali o budućem radu i aktivnostima na projektu.

Profesor David Eckersall diplomirao je biokemiju na Sveučilištu u Liverpoolu (1973.) i doktorirao na Sveučilištu u Edinburghu (1977). Član je društava Royal College of Pathologists, Royal Society of Biology i Academia Europaea. Prof. Eckersall je profesor Veterinarske biokemije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Glasgowu. Njegova istraživanja usmjerena su na dijagnostičku primjenu analize proteina u veterinarskoj medicini te je objavio više od 200 recenziranih radova i jedan je od urednika prvog udžbenika o  animalnoj proteomici (Methods in Animal Proteomics, Wiley). Bio je predsjedatelj COST akcije za Proteomiku farmskih životinja (2011-14). Dobitnik je Heiner Sommer nagrade Međunarodnog društva za animalnu kliničku patologiju za životni doprinos animalnoj kliničkoj biokemiji 2008.g. i Siemens nagradu Zavoda za animalnu kliničku kemiju Američkog udruženja za kliničku kemiju za doprinos animalnoj kliničkoj kemiju u 2010. godini. Znanstveni radovi prof. Eckersalla objavljeni su u raznim recenziranim znanstvenim i veterinarskim časopisima i održao je više od 100 prezentacija na domaćim i međunarodnim skupovima. Prof. Eckersall broj objavljenih članaka: 218,  broj citata: 8016 (Google Scholar), Hirsch 'H' indeks: 46 (Google Scholar).

ERA Chair voditelj