ERA Chair tim

Dr. sc. Anita Horvat
ić, dipl. ing. kemije

ahorvatic@vef.hr

Anita Horvatić doktorirala je kemiju 2014 godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2009. godine bila je zaposlena u Laboratoriju za tekućinsku kromatografiju i masenu spektrometriju u Plivi, u Odjelu za istraživanje i razvoj. U razdoblju od 2009. do 2014. godine radila je kao znanstveni novak na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za sistemsku biomedicinu Zavoda za molekularnu medicinu, te od 2015. kao postdoktorski istraživač. Njezin znanstveni rad usmjeren je na otkriće biomarkera, dijagnostiku patogena i stabilnost proteina, pomoću visokoučinkovitih proteomskih metoda i masene spektrometrije. Godine 2015. dr. sc. Horvatić pridružuje se ERA Chair skupini na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Njezin trenutni znanstveni interes su bolesti koje prenose vektori i interakcije među proteinima. Autorica je više radova u recenziranim časopisima, američkog patenta te je sudjelovala na brojnim konferencijama. U 2012. godini nagrađena je drugim mjestom u Alltech natjecanju mladih znanstvenika (za istočnoeuropsko područje). U 2013. primila je i L'Oréal-UNESCO nagradu za žene u znanosti.

 

Asier Galan , dr. sc. biokemije

asier.cousillas@vef.hr

Asier Galan stekao je magisterij iz biokemije i molekularne biologije na Sveučilištu u Baskiji, Leioa (Španjolska). Godine 2003. je doktorirao biokemiju i molekularnu biologiju na istom sveučilištu, pri Odjelu za biokemiju – biofiziku jedinice CSIC-UPV / EHU. U razdoblju od 2003. do 2004. godine bio je postdoktorand Marie Curie mreže (SMASHYBIO) na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (Njemačka). Tijekom 2005.-2011. radio je kao voditelj Odjela za proteomiku u OWL Metabolomics SL, španjolskoj biotehnološkoj tvrtci, u procesu razvoja dijagnostičkih metoda za metaboličke poremećaje jetre. Dr. Galan je nastavio svoju karijeru kao viši postdoktorand u različitim područjima proteomike na Palacky University Olomouc (Češka) i donedavno na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Autor je više od 10 radova u recenziranim časopisima, jednog patenta, održao je desetke usmenih izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, a njegov rad je citiran oko 200 puta.

 

Dr. sc. Josipa Kuleš, mag. med. biokem.

jkules@vef.hr 

Josipa Kuleš magistrirala je biokemiju na Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2008) i doktorirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2014). Od 2008. do 2014. bila je zaposlena kao asistent - znanstveni istraživač na Zavodu za kemiju i biokemiju, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2014. godine kao postdoktorski istraživač. U srpnju 2015. godine dr.sc. Kuleš pridružila se ERA Chair skupini na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Njeni glavni istraživački interesi su bolesti koje prenose vektori i klinička laboratorijska dijagnostika u veterinarskoj medicini. Dr.sc. Kuleš primila je nagradu Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine za najbolju mladu znanstvenicu u 2014. g. 

 

Nicolas Guillemin, dr. sc. mol. fiziologije i genetike

nicolas.guillemin@vef.hr

Nicolas Guillemin doktorirao je molekularnu fiziologiju i genetiku pri Nacionalnom institutu za poljoprivredna istraživanja (INRA) u Francuskoj 2010. godine na temu mekoće goveđeg mesa. Uspostavio je novu Dot-Blot tehniku za brzu kvantifikaciju proteina. Bio je postdoktorand Sveučilišta Laval u Kanadi tijekom 2013 godine. Dr. sc. Guillemin postavio je novu metodologiju otkrivanja polimorfizama jedne baze (SNP), identificirao nepoznate SNP-ove vezane uz plodnost te kreirao modele genetskog predviđanja. Dr.sc. Guillemin pridružio se ERA Chair skupini Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u srpnju 2015. godine. Nicolas Guillemin primio je nagradu tijekom Međunarodnog simpozija za mlade znanstvenike u Poljskoj 2008., i postdoktorsku stipendiju za izvrsnost Sveučilišta Laval 2012. godine.

ERA Chair tim